پیوندها

پرسشهاي متداول

1. خانوارهايي كه عليرغم ثبت حساب در سامانه refahi.ir همچنان حسابشان به‌صورت موقت در سامانه ثبت مي‌باشد و با پيغام «حساب شما جهت بررسي در سامانه ثبت شد. لطفاً بين 2 تا 3 هفته آينده جهت دريافت نتيجه به سامانه مراجعه نماييد.» مواجه مي‌شوند.

 

2. خانوارهايي كه به دلايلي از جمله قصور شعب بانك يا كافي‌نت‌ها در ثبت شماره حساب، موفق به ثبت به‌موقع شماره حساب خود در سامانه refahi.ir نشده‌اند.

 

3. خانوارهايي كه عليرغم دريافت يارانه مراحل اول و دوم، شماره حساب آنها در مرحله سوم از سامانه refahi.ir حذف شده و لذا يارانه مرحله سوم را دريافت نكرده‌اند.

 

4. خانوارهايي كه عليرغم دريافت يارانه مراحل اول و دوم، اطلاعات هويتي آنها از سامانه refahi.ir حذف شده و لذا يارانه مرحله سوم را دريافت نكرده‌اند.

 

5. تفاوت ثبت حساب موقت و حساب دائم(نهايي) در سامانه refahi.ir در چيست؟

 

6. حساب فراگير چه نوع حسابي است؟

 

7. خانوارهايي كه عليرغم مشاهده واريز مبلغ يارانه هر دو مرحله اول و دوم در اين سامانه، صرفاً مبلغ يارانه يكي از مراحل اول يا دوم در حسابشان موجود بوده و آن را دريافت كرده‌اند ؟

 

8. خانوارهايي كه اصلاحات مربوط به بُعد خانوار را در آذرماه سال 89 در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار مركز آمار اِعمال نموده‌اند، ولي يارانه آنها همچنان به مبلغ كمتر و به تعداد نفرات قبل از اصلاح اطلاعات واريز شده است ؟

 

9. انوارهايي كه سرپرست آنها به يكي از دلايل ذيل، صلاحيت يا امكان دريافت يارانه نقدي خانوار را ندارد، جهت تغيير سرپرست براي دريافت يارانه چه بايد بكنند؟

     - اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر

     - زنداني بودن سرپرست خانوار در داخل يا خارج از كشور

     - محجوريت و يا سفاهت سرپرست خانوار

     - متواري بودن سرپرست خانوار

 

10.  حوزه وظايف كميسيون استاني ماده (10) در حال حاضر چيست؟

 

11.  آيا حوزه وظايف كميسيون ماده (10) تداخلي با حوزه وظايف مندرج در شيوه‌نامه دستورالعمل اجرايي ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارد؟

 

12.  زناني كه عليرغم اينكه طلاق گرفته‌اند و حكم رسمي دادگاه صادر شده است، همچنان در خانوار همسرشان ثبت شده‌اند و يارانه آنها به حساب زوج واريز شده است ؟

 

13.  سرپرست فوت شده و هنوز در سامانه‌هاي مركز آمار و وزارت رفاه لحاظ نشده است ؟

 

14.  زناني كه از همسر خود جدا شده‌اند و حضانت فرزندان به عهده مادر است، اما يارانه فرزندان به حساب پدر واريز شده است ؟

 

15.  آيا افرادي كه در شُرُفِ طلاق هستند و جدا از هم زندگي مي‌كنند، مي‌توانند به‌صورت جداگانه يارانه خود را دريافت نمايند؟

 

16. خانوارهايي كه عليرغم ثبت نام به‌موقع در سال 87 يا بهار 89، به دلايلي موفق به ثبت حساب خود در سامانه نشده‌اند ؟

 

17. افرادي كه حساب اعلام شده آنها به سامانه refahi.ir مسدود يا راكد بوده و لذا امكان برداشت يارانه واريزي را ندارند.

 

18. افرادي كه به هر دليل مي‌خواهند حساب تأييد شده خود را در سايت refahi.ir تغيير دهند

 

19.  افرادي كه حساب يارانه آنها اشتباهاً به نام افراد ديگري در سامانه refahi.ir ثبت شده و لذا يارانه آنها به همان حساب اشتباه واريز شده است.

 

پاسخها

1. خانوارهايي كه عليرغم ثبت حساب در سامانه refahi.ir همچنان حسابشان به‌صورت موقت در سامانه ثبت مي‌باشد و با پيغام «حساب شما جهت بررسي در سامانه ثبت شد. لطفاً بين 2 تا 3 هفته آينده جهت دريافت نتيجه به سامانه مراجعه نماييد.» مواجه مي‌شوند.

         اين خانوارها بايد در اسرع وقت به بانك مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت نهايي و تأييد حساب خود از طريق شبكه e-bank كه در اختيار كليه بانك‌ها قرار دارد، اقدام نمايند. بديهي است تا مادامي كه حساب خانوارهاي فوق‌الذكر در قالب نهايي و دائم در سامانه مزبور ثبت نشود، يارانهاي به حساب آنها واريز نخواهد شد.

 

2.  خانوارهايي كه به دلايلي از جمله قصور شعب بانك يا كافي‌نت‌ها در ثبت شماره حساب، موفق به ثبت به‌موقع شماره حساب خود در سامانه refahi.ir نشده‌اند.

         كليه خانوارهايي كه به هر دليل از فاز اول طرح جمع‌آوري شماره حساب(تابستان سال 89) جاماندهاند، سامانه refahi.ir از 20 اسفند ماه سال 1389 برايشان فعال شده و مي‌توانند حساب سرپرست خانوار را در اين سامانه ثبت كنند. بديهي است هر خانوار متقاضي دريافت يارانه، از مرحله‌اي مشمول دريافت يارانه خواهد شد كه حساب خود را در اين سامانه به ثبت نهايي رسانده باشد.

 

3. خانوارهايي كه عليرغم دريافت يارانه مراحل اول و دوم، شماره حساب آنها در مرحله سوم از سامانه refahi.ir حذف شده و لذا يارانه مرحله سوم را دريافت نكرده‌اند.

         سرپرست خانوارهاي مزبور بايد در اسرع وقت نسبت به ثبت يكي ديگر از حساب‌هاي فراگير خود در سامانه refahi.ir اقدام نمايد. بديهي است حداقل ظرف 10 روز پس از اقدام فوق، يارانه مرحله سوم آنها نيز به حسابشان واريز خواهد شد. توصيه مي‌شود كه به منظور اطمينان از ثبت صحيح شماره حساب، اين اقدام توسط شعب بانك و از طريق شبكه e-bank صورت پذيرد.

 

4. خانوارهايي كه عليرغم دريافت يارانه مراحل اول و دوم، اطلاعات هويتي آنها از سامانه refahi.ir حذف شده و لذا يارانه مرحله سوم را دريافت نكرده‌اند.

         با توجه به اينكه اطلاعات هويتي خانوارها كلاً از طريق مركز آمار در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و وزارت رفاه قرار ميگيرد، علت نبود اطلاعات افرد در اين سامانه، حذف شدن اطلاعات خانوارهاي مزبور از «پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار» مركز آمار مي‌باشد و لذا اينگونه خانوارها بايد جهت رفع مشكل، مجدداً در سامانه مركز آمار ثبت نام نمايند. يكي از علل احتمالي بروز اين مشكل، اينست كه سرپرست خانوار به منظور اصلاح اطلاعات خانوار خود، وارد سامانه مركز آمار شده و اشتباهاً دكمه حذف خانوار را انتخاب كرده است.

5.  با توجه به اينكه اطلاعات هويتي خانوارها كلاً از طريق مركز آمار در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و وزارت رفاه قرار ميگيرد، علت نبود اطلاعات افرد در اين سامانه، حذف شدن اطلاعات خانوارهاي مزبور از «پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار» مركز آمار مي‌باشد و لذا اينگونه خانوارها بايد جهت رفع مشكل، مجدداً در سامانه مركز آمار ثبت نام نمايند. يكي از علل احتمالي بروز اين مشكل، اينست كه سرپرست خانوار به منظور اصلاح اطلاعات خانوار خود، وارد سامانه مركز آمار شده و اشتباهاً دكمه حذف خانوار را انتخاب كرده است.

         در صورتي كه شما پس از انجام فرايند ثبت حساب خود در اين سامانه با پيغام «اعلام حساب شما با موفقيت انجام شد. مي‌توانيد اين صفحه را به‌عنوان رسيد نزد خود نگه داريد.» مواجه شويد، به اين معني است كه ثبت حساب شما به‌صورت نهايي و دائم صورت گرفته است. در صورتي كه شما پس از انجام فرايند ثبت حساب خود در اين سامانه با پيغام «حساب شما جهت بررسي در سامانه ثبت شد. لطفاً بين 2 تا 3 هفته آينده جهت دريافت نتيجه به سامانه مراجعه نماييد.» مواجه شويد، به اين معني است كه ثبت حساب شما به‌صورت موقت صورت گرفته و سريع ترين حالت ممكن براي اطمينان از صحت ثبت حسابتان، مراجعه به يكي از شعب بانك مربوطه جهت اعلام حساب شما از طريق شبكه e-bank در سامانه refahi.ir است.

 

6. حساب فراگير چه نوع حسابي است؟

         منظور از حساب فراگير، حسابي است كه انجام عمليات بانكي با آن از طريق كليه شعب بانك مربوطه امكان‌پذير است. اين حساب مي‌تواند متصل به كارت الكترونيكي بانك مربوطه باشد.

 

7.خانوارهايي كه عليرغم مشاهده واريز مبلغ يارانه هر دو مرحله اول و دوم در اين سامانه، صرفاً مبلغ يارانه يكي از مراحل اول يا دوم در حسابشان موجود بوده و آن را دريافت كرده‌اند ؟

         يارانه هر دو مرحله براي كليه افرادي كه تا تاريخ 15/11/1389 حسابشان را به‌صورت نهايي و دائم در سامانه refahi.ir ثبت كرده‌اند، واريز شده است. لذا به افرادي كه همچنان مبلغ يارانه يكي از مراحل اول يا دوم و يا هر دو مرحله را در حساب خود مشاهده نمي‌كنند، بايد جهت رفع مشكل به بانك مربوطه مراجعه نمايند تا بانك در صورتي كه حساب فرد مشكل دارد(اعم از مسدودي، راكد، مشترك بودن يا فراگير نبودن حساب)، مشكل حساب را برطرف كرده و همان حساب را مجدداً از طريق شبكه e-bank در سامانه رفاهي ثبت نمايد و در صورت عدم رفع مشكل حساب قبلي مي‌توانند شماره حساب جديدي را بنام سرپرست خانوار از طريق شبكه e-bank در سامانه ثبت كند. شايان ذكر است كه در هر دو مورد فوق ضروريست خانوارها از بانك مربوطه رسيد چاپي ثبت صحيح حساب را دريافت نمايند. بديهي است تا مادامي كه مشكل حساب خانوارهاي فوق‌الذكر از طريق بانك مربوطه برطرف نشود، يارانه مراحل بعدي آنها نيز واريز نخواهد شد.

 

8.  خانوارهايي كه اصلاحات مربوط به بُعد خانوار را در آذرماه سال 89 در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار مركز آمار اِعمال نموده‌اند، ولي يارانه آنها همچنان به مبلغ كمتر و به تعداد نفرات قبل از اصلاح اطلاعات واريز شده است ؟

         مبلغ يارانه مرحله دوم افراد جامانده، دقيقاً بر اساس اطلاعات اصلاحي دريافتي از مركز آمار در هفته پاياني اسفند ماه سال 1389 به حساب سرپرست خانوارهاي مربوطه واريز شده است. لذا اگر همچنان مغايرتي در مبلغ يارانه واريزي و تعداد نفرات واقعي خانوار وجود دارد، از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري فرصت خواهيد داشت كه نسبت به اصلاح و تكميل اطلاعات خانوار خود در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار مركز آمار ايران اقدام نماييد.

 

9.خانوارهايي كه سرپرست آنها به يكي از دلايل ذيل، صلاحيت يا امكان دريافت يارانه نقدي خانوار را ندارد، جهت تغيير سرپرست براي دريافت يارانه چه بايد بكنند؟

     - اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر

     - زنداني بودن سرپرست خانوار در داخل يا خارج از كشور

     - محجوريت و يا سفاهت سرپرست خانوار

     - متواري بودن سرپرست خانوار

         1) همسر خانوار بايد ضمن در دست داشتن اسناد و مداركي كه در دستورالعمل ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به آن اشاره شده، جهت تكميل فرم تغيير سرپرست به فرمانداري شهرستان خود مراجعه نمايد.

2) فرمانداري‌ها به ترتيبي كه در شيوه‌نامه اجرايي دستورالعمل ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون فوق‌الذكر اشاره شده، مراحل فرايند تغيير سرپرست اينگونه خانوارها را انجام مي‌دهند.

3) سرپرست جديد خانوار از تاريخ20 همان ماه بايد ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود جهت دريافت يارانه خانوار از مراحل بعدي اقدام نمايد.

بديهي است مبلغ يارانه‌اي كه در مراحل قبلي به حساب سرپرست اصلي خانوار واريز شده، قطعيت يافته و ديگر به حساب سرپرست جديد مسترد نخواهد شد.

 

10. حوزه وظايف كميسيون استاني ماده (10) در حال حاضر چيست؟

         همانگونه كه در بند «الف» ماده 8 آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع تصميم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/2/1389 به صراحت ذكر گرديده، كميسيون استاني ماده 10 صرفاً به اعتراض اشخاصي كه وجوه دريافتي از آنان مسترد گرديده يا ملزم به استرداد آن مي‌باشند، رسيدگي مي‌نمايد. لذا با عنايت به اينكه تاكنون حكمي بر استرداد وجوه يارانه واريزي از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها صادر نشده، آغاز وظايف كميسيون‌هاي استاني ماده 10 موكول به زماني است كه احكامي مبني بر استرداد وجوه صادر گردد.

 

11.  آيا حوزه وظايف كميسيون ماده (10) تداخلي با حوزه وظايف مندرج در شيوه‌نامه دستورالعمل اجرايي ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارد؟

         به موجب مفاد شيوه‌نامه اجرايي دستورالعمل ماده 9 آيين‌نامه ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، امور مربوط به تغيير سرپرست خانوار در مواردي از قبيل اعتياد، جنون، سفاهت، متواري و يا زنداني بودن سرپرست اصلي خانوار، از طريق فرمانداري‌ها يا بخشداري‌ها و با استفاده از IP كه مركز آمار ايران در اختيار معاونت برنامه‌ريزي كليه استان‌ها قرار داده صورت ميگيرد و لذا وظايف مشروح در شيوه‌نامه فوق‌الذكر كاملاً متمايز از وظايف كميسيون استاني ماده 10 مي‌باشد.

 

12.  زناني كه عليرغم اينكه طلاق گرفته‌اند و حكم رسمي دادگاه صادر شده است، همچنان در خانوار همسرشان ثبت شده‌اند و يارانه آنها به حساب زوج واريز شده است ؟

              1) استانداري‌ها از طريق IP كه مركز آمار در اختيار آنها قرار داده، مي‌توانند وارد سامانه مركز آمار شده و مشكل اين خانوارها را رفع نمايند.

     2) زوجه از تاريخ 20 همان ماه مي‌تواند ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود اقدام نمايد.

     3) پس از انجام فرايند فوق، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه‌اي را كه پس از تاريخ ثبت رسمي طلاق، اشتباهاً به حساب زوج واريز شده، در مرحله بعد، از آن خانوار كسر و به حساب زوجه واريز خواهد كرد.

 

13.   سرپرست فوت شده و هنوز در سامانه‌هاي مركز آمار و وزارت رفاه لحاظ نشده است ؟

         1) لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات خانوار خود در سامانه مركز آمار اقدام نماييد.

2) سپس از تاريخ 20 همان ماه، مادر يا عضوي ديگر از خانوار بايد به يكي از شعب بانكي كه حساب يارانه سرپرست قبلي در آن بوده مراجعه و حساب جديدي را به اين منظور افتتاح و در سامانه refahi.ir ثبت نمايد.

3) بديهي است يارانه خانوار در مراحل بعدي پس از اعلام حساب سرپرست جديد در اين سامانه، به حساب وي واريز خواهد شد.

4) كليه بانك‌هاي عامل موظفند در صورت مسدود بودن مبلغ يارانه اينگونه خانوارها در حساب متوفي، بلافاصله پس از ثبت حساب سرپرست جديد در سامانه refahi.ir، مبلغ مزبور را از حساب متوفي به حساب سرپرست جديد منتقل كنند.

 

14.        زناني كه از همسر خود جدا شده‌اند و حضانت فرزندان به عهده مادر است، اما يارانه فرزندان به حساب پدر واريز شده است ؟

   در اينگونه موارد بايد توجه داشت كه يارانه فرزندان به حساب هريك از زوجين كه كفالت(تأمين مخارج زندگي) فرزندان را بر عهده دارد واريز خواهد شد. لذا صِرف داشتن حكم حضانت فرزندان نمي‌تواند مبناي دريافت يارانه فرزندان توسط مادر باشد. حال اگر مادر حكم كفالت بچه‌ها را داشته باشد، مي‌تواند با در دست داشتن مستندات به استانداري مراجعه و نسبت به تغيير سرپرستي بچه‌ها در سامانه مركز آمار اقدام نمايد. در اين صورت يارانه مرحله‌اي كه اشتباهاً به حساب پدر واريز شده، در مراحل بعد از حساب وي كسر و به حساب مادر واريز خواهد شد.

 

15. آيا افرادي كه در شُرُفِ طلاق هستند و جدا از هم زندگي مي‌كنند، مي‌توانند به‌صورت جداگانه يارانه خود را دريافت نمايند؟

         در صورتي كه افراد مزبور در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار به‌صورت يكجا و در قالب يك خانوار ثبت‌نام نموده باشند، همچنان به‌عنوان يك خانوار محسوب شده و يارانه كل اعضاي خانوار به حساب سرپرست واريز خواهد شد. به عبارت ديگر مبناي تفكيك يارانه زوجه از حساب يارانه زوج، صرفاً ثبت رسمي طلاق خواهد بود.

 

16. خانوارهايي كه عليرغم ثبت نام به‌موقع در سال 87 يا بهار 89، به دلايلي موفق به ثبت حساب خود در سامانه نشده‌اند ؟

         مبناي اينكه خانواري به عنوان متقاضي دريافت يارانه تلقي شود به ترتيب زير است؛

1) در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام كرده باشد.

2) شماره حساب خود را در سامانه refahi.ir به صورت نهايي ثبت و رسيد چاپي دريافت كند.

بديهي است هر خانوار از زماني مشمول دريافت يارانه نقدي خواهد شد كه حساب سرپرست آن خانوار در اين سامانه ثبت شده است و لذا يارانه مراحل قبلي به وي تعلق نخواهد گرفت.

 

17.  افرادي كه حساب اعلام شده آنها به سامانه refahi.ir مسدود يا راكد بوده و لذا امكان برداشت يارانه واريزي را ندارند.

         اين افراد بايد ضمن مراجعه به بانك مربوطه و از طريق شبكه ebank، مشكل حساب را برطرف كنند و در صورت عدم رفع مشكل، نسبت به ثبت حساب ديگري در سامانه از همان طريق ebank اقدام نمايند.

 

18. افرادي كه به هر دليل مي‌خواهند حساب تأييد شده خود را در سايت refahi.ir تغيير دهند

         اين افراد بايد ضمن مراجعه به بانك مربوطه، از بانك بخواهند كه با استفاده از شبكه e-bank نسبت به رد حسابشان در سامانه refahi.ir اقدام نمايد. سپس بازهم با استفاده از همان شبكه e-bank يا در همان بانك اولي يا در بانكي ديگر، يكي ديگر از حساب‌هاي خود را در سامانه refahi.ir ثبت كرده، رسيد دريافت نمايند.

 

19. افرادي كه حساب يارانه آنها اشتباهاً به نام افراد ديگري در سامانه refahi.ir ثبت شده و لذا يارانه آنها به همان حساب اشتباه واريز شده است.

    اين افراد بايد ضمن در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر و نيز شماره حسابي كه جهت دريافت يارانه به سامانه refahi.ir معرفي كرده بودند، به بانك متبوع خود مراجعه و از بانك بخواهند كه از طريق شبكه e-bank حساب اشتباه را از سامانه حذف و حساب صاحب اصلي را در سامانه درج و تأييد نمايد. بديهي است پس از انجام اقدام فوق، يارانه افراد مزبور از حساب اشتباه مسترد و به حساب صاحب اصلي آن واريز خواهد شد.

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^