پیوندها

سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان شمالي بعنوان نماينده اصلي وزارت اموراقتصادي و دارايي درسطح استان در تاريخ26/ 10 / 83كار خود را شروع نمود .

در ابتدا سازمان با تعداد 1 نفر پرسنل كار خود را آغاز نمود و با دعوت از چند نفر از ذيحسابان استان خراسان رضوي، خزانه معين استان راه اندازي و در همان مدت كوتاه ذيحسابان در ذيحسابيهاي دستگاههاي اجرايي استان مستقر شدند .

با توجه به بحران كمبود نيروي انساني متخصص به خصوص در زمينه ذيحسابي و امورمالي، طي  پيگيريهاي لازم و اخذ مجوزهاي مربوطه از شوراي امور اداري و استخدامي كشور سازمان موفق گرديد نيروهايي را از وزارت متبوع و سازمان امور اقتصادي و دارايي استانهاي خراسان رضوي، مازندران، گلستان جذب نمايد كه آمار پرسنل سازمان در شش ماهه اول كار خود بالغ بر 21  نفر گرديد.

در پي اخذ مجوز استخدام نيروهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، با تلاشهاي مستمر 47 نفر از مجوز مربوطه در سال اول تأسيس به اين سازمان اختصاص يافت كه از تعداد مجوزهاي ياد شده 34  نفر تمامي مراحل استخدام را طي نموده و در حال حاضر در سازمان مشغول به كار مي باشند كه با وجود اين نيروها، تعداد پرسنل اين سازمان به 55 نفر رسيد.سازمان داراي تعداد 103 پست سازماني مصوب مي باشد كه از اين تعداد 55  پست شاغل و 48 پست آن بلاتصدي مي باشد كه با جذب پرسنل بر اساس سهميه استخدامي طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا پايان برنامه، تعداد شاغلين اين سازمان به 103 خواهد رسيد. بيشترين آمار كاركنان متعلق به ذيحسابان و معاونين ذيحساب مي باشد .

گفتني است بر اساس مجوزهاي صادره از وزارت متبوع و مصوبه هيئت محترم دولت ، اين سازمان اقدام به برگزاري آزمون استخدامي در سال جاري و استخدام 16 نفر نموده است كه نيروهاي پذيرفته شده در حال حاضر مراحل تكميل پرونده و شروع به كار را طي مي كنند.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^