پیوندها

براي ارسال پيام به سيستم پيام گير رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان شمالي بايد بخشهاي نام و نام خانوادگي و شماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل نموده و در بخش شرح پيام نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد .

دفتر روابط عمومي


* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* موضوع پيام
* شرح پيام
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^