پیوندها

سياستهاي مالي و اقتصادي

1 – كاهش هزينه هاي عمومي دولت از طريق به روز كردن ارزش دارائيهاي شركتها ، بهينه سازي عمليات دستگاههاي اجرايي ، اصلاح سيستمهاي ثبت و نگهداري حسابها و عملياتي كردن بودجه و نيز صرفه جويي در اعتبارات جاري و عمراني

2 – رعايت انضباط مالي به منظور جلوگيري از اتلاف منابع

3 – كاهش تصديهاي دولت از طريق محدود كردن تصديها و واگذاري برخي فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي

4 – ثبات سياستهاي ارزي و بازرگاني

5 – اعمال كامل قانون بانكداري بدون ربا ، تقويت پول ملي ، كاهش تسهيلات تكليفي و تنظيم روابط دولت و نظام بانكي

6 – تدوين پيش نويس لايحه بازار سرمايه

7 – افزايش سهم مالياتها در بودجه دولت

8 – بررسي پيرامون اوضاع و ويژگيهاي اقتصادي در امور پولي و بانكي و بازرگاني در زمينه مسائل مربوط به نقش پول ، شبه پول ، حجم پول در گردش ، سپرده و اعتبارات داخلي ، سيستم بانكداري اسلامي ، و ارائه پيشنهادات به منظور انجام سياستگذاريهاي پولي و بانكي كشور .

9 – بررسي و ارائه پيشنهادات مناسب در سياستگذاريهاي مربوط به آنها.

10 – ارائه راهكار در خصوص تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخشهاي اصلي اقتصادي و اثرات حذف بهره در سيستم بانكي و همچنين شناخت منابع مالي در جهت تامين درآمد هر چه بيشتر

11 – تدوين و ارائه پيشنهادات لازم در خصوص بازرگاني داخلي و توزيع و انجام سياستگذاريهاي لازم به منظور حفظ و تامين قدرت خريد.

12 – بررسي روباط بازرگاني با طرفهاي تجاري كشور و نيز پيشنهادات لازم به منظور جهت دهي سياستگذاريهاي بازرگاني خارجي كشور در جهت نيل به اهداف توسعه

13 – مطالعه در زمينه تركيب كالاهاي وارداتي و جستجوي راههاي جايگزين كردن آن باكالاهاي داخلي و در همين راستا روشهايي جهت توسعه صادرات به ويژه كالاهاي صنعتي

14 – ارائه نظر درباره سياستهاي لازم در امر قيمت گذاري با هدف حفظ و تامين قدرت خريد اقشار آسيب پذير و در راستاي روند توسعه اقتصادي كشور.

15 – بررسي در زمينه نرخ تورم و آثار تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمتهاي داخلي

16 – بررسي در زمينه نوسانات قيمتها ، چگونگي پرداخت سوبسيد و نتايج اقتصادي آن و مطالعه اثرات اين پرداختهاي انتقالي بر اقشار آسيب پذير و ارائه پيشنهادات جهت حفظ قدرت خريد مصرف كنندگان

17 – ارائه پيشنهادات به منظور سياست گذاري لازم در امور ارزي و نقل و انتقالات سرمايه به مسئولين امر

18 – انجام مطالعات و هماهنگيهاي لازم در امور پولي و بانكي و بازرگاني جهت ارتباطات باسازمانها و مجامع بين المللي ذيربط به منظور حفظ منابع كشور

سياستهاي مالياتي

1 – اصلاح نظام مالياتي چه در زمينه قوانين و مقررات و چه تشكيلات سازماني در راستاي تشويق توليد و سرمايه گذاري

2 – عقلائي كردن نرخهاي مالياتي

3 – حذف معافيتهاي غير ضروري و جلوگيري از تصويب معافيتهاي جديد

4 – بهادادن به موديان مالياتي به نوعي كه همكاري آنها با سازمان مالياتي تضمين گرديده و منجر به بهبود تمكين مالياتي شود.

5 – استفاده از خدمات حسابداران رسمي در تشخيص ماليات

6 – گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي

7 – راه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي

8 – بكارگيري شيوه هاي جديد ماليات استاني از جمله ماليات بر ارزش افزوده

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^