پیوندها

-نبود صنايع تبديلي مناسب براي ايجاد ارزش افزوده بالا در محصولات كشاورزي

-ضعف سيستم آبياري  و سنتي بودن آبياري مزارع و باغات به طوري كه با وجود ساخت 4 سد عمده در استان هنوز اقدام قابل توجهي براي توسعه شبكه آبياري  و زهكشي انجام نشده است

- توسعه نيافتگي صنعت به خصوص صنايع كوچك و متوسط

- نداشتن راه ارتباطي مناسب با كشور همسايه ( تركمنستان)جهت برقراري ارتباطات تجاري و احداث بازارچه مرزي

- متصل نبودن به شبكه راه آهن سراسري

- عدم توجه كافي به بخش گردشگري و توريسم علي رغم دارا بودن شرايط و قابليت فراوان جهت توسعه اين بخش

- با توجه به نو پا بودن استان مشكلات زيادي در ساختار اداري و ديواني استان وجود دارد كه باعث كند شدن روند توسعه استان مي شود.

-عدم استفاده مناسب از نيروي كار ارزان در سطح استان

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^