پیوندها

- استقرار در محور ارتباطي شرقي و غربي در مسير ترانزيتي كشور با آسياي ميانه

- شرايط اقليمي مساعد و برخورداري نسبتاَ مناسب از نزولات آسماني

- وجود دشتها و اراضي مستعد كشاورزي براي توليد انواع محصولات باغي - زراعي

- برخورداري از پوشش گياهي مناسب و جنگلهاي ناحيه ايران - توران

- برخورداري از منابع آب سطحي  و قابليت ذخيره سازي به منظور توسعه بخش كشاورزي ، صنعت و شرب

- برخورداري از توانايي هاي ممتاز استان در توليدات دام و فراورده هاي دامي و پرورش طيور و آبزي پروري

- برخورداري از صنايع نسبتاَ بزرگ نظير پتروشيمي،فولاد،سيمان،آلومينا و بستر توسعه فعاليتهاي صنعتي

- استقرار در محور زيارتي و گردشگري مشهد مقدس با شمال و غرب كشور

- برخورداري از جاذبه هاي گردشگري و تفرجگاهها ي طبيعي در محورهاي مختلف استان

- وجود پيشينه تاريخي ،فرهنگ غني و مفاخر مذهبي و علمي در استان

- وجود فضاي اجتماعي و اقتصادي مناسب و مرز مشترك امن جهت جذب سرمايه هاي خصوصي داخلي و خارجي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي - بازرگاني با كشورهاي آسياي ميانه

- بهره مندي از صنايع دستي به خصوص پشتي و جاجيم

- امكان پرورش اسب اصيل تركمن و توسعه آن به منظور صادرات

- وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش ،نگرش مثبت جامعه به فعاليتهاي ورزشي، گرايش بخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غير دولتي (NGO) به سرمايه گذاري و خدمات رساني در توسعه ورزش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^