پیوندها

افراد
سید محسن ابراهیمی
  • سید محسن ابراهیمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان شمالی
قاسم ایزانلو
محمد رحمانی
  • محمد رحمانی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^