نام زیرپورتال : خراسان شمالی
درخشانی
1395/12/7 شنبه   مجید درخشانی
 
سمت  نماینده وزیر و مدیركل امور اقتصادی و دارایی
 
تلفن محل كار  05832227878
 
 
 
سوابق تحصيلي 
ارشد اقتصاد
سوابق كاري 
کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
 

سوابق کار:
کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^